logo striekacie zariadenia

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov

V zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 

Prevádzkovateľom internetovéhej stránky www.rotacnelasery.sk (ďalej len "Obchod") je
P&T Group s.r.o., Švábovce 65, 05912 Švábovce. IČO: 45331995, DIČ: 2022952404 

P&T Group s.r.o. chráni Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon"). My sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime. 

Pri objednávke je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:
- meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na balíku)
- Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
- voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)
 - ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie).

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš objednávkový systém. V prípade, že si želáte odstrániť vašu emailovú adresu z našeho systému, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude zneaktívnené. 

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. 
Všetky v súčasnosti ponúkané formy platby su len ako Dobierka.
 Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr.  kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).
Poskytovateľom serverovej služby je spoločnosť Contabo GmbH.
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä doručovateľské služby (adresa na dodanie, tel. číslo, e-mailová adresa). 
Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru:
Doručovateľské spoločnosti:
Slovenská pošta, a.s.,.
Rozsah poskytovaných údajov: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, e-mail, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.
Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.
Zverejňovanie údajov Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nikdy nezverejňuje.
Práva a povinnosti dotknutej osoby Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:
Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
Prevádzkovateľ internetovéhej stránky www.rotacnelasery.sk si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. 

P&T Group s.r.o.